Panduan Musafir

Musafir (مسافر) dalam bahasa Arab bermaksud pengembara dan merujuk kepada seseorang yang sedang dalam perjalanan yang jauh.

Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya.

Perjalanan (safar) menurut sesetengah ulamak adalah jika seseorang mencapai jarak antara 81 dan 83 km atau lebih.

Menunaikan haji pada bulan-bulan tertentu, dan umrah ke Baitullah.

Secara umum, semua makanan dan minuman dianggap halal kecuali ianya dilarang secara khusus oleh Al-Qur’an dan Hadis.

  1. Wuduk Kering (Tayammum)

Niat : Lafazkan niat, “Sahaja aku bertayammum menggantikan Wudhuk (atau Ghusl), untuk Jadikan niat anda sebagai, untuk keredhaan Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.”

Seorang musafir boleh menunaikan solat dua raka’at sebelum dia meninggalkan bandar atau kota, sehingga dia kembali ke sana.

Solat 5 fardu merupakan prinsip paling penting kepada semua umat Islam.