Sebab untuk Bermusafir

Untuk beribadat

Menunaikan haji pada bulan-bulan tertentu, dan umrah ke Baitullah. Diriwayatkan oleh Abu Umamah ra: Seorang lelaki berkata: Wahai Rasulullah, izinkan saya melancong. Rasulullah ﷺ bersabda: Pelancongan umatku adalah berjihad di jalan Allah Taala. [Sunan Abi Dawud 2486]

Untuk menuntut dan menyebarkan ilmu

[Orang-orang yang beriman itu ialah] orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadat, orang-orang yang memuji [Allah], orang-orang yang musafir [untuk agama-Nya], orang-orang yang rukuk dan sujud [sembahyang], orang-orang yang menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada kemungkaran, dan mereka yang yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. [al-Tawbah 9:112]​

Untuk mengambil iktibar

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran” [al-An’aam 6:11]
“Katakanlah kepada mereka (wahai Muhammad): “Mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang Mujrimun (penjahat, orang-orang yang mendustakan Rasul-rasul Allah dan menderhakai Allah) yang berdosa itu.” [al-Naml 27:69]

Untuk menyeru manusia kepada Allah dan menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW

Untuk merenung keajaiban ciptaan Allah dan menikmati keindahannya

Katakanlah: "Mengembaralah kamu di muka bumi, serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya; kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula (pada hari akhirat) dalam bentuk kejadian yang baharu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu." [al-‘Ankaboot 29:20]