English / Bahasa Melayu

2 langkah mudah untuk memenangi tajaan Umrah 5-bintang bersama Lisa Surihani & Mizz Nina

 1. Klik “Sertai #HijrahHati” di bawah dan muat turun QalbyApp serta daftar profil anda.

*Pengguna baharu: penyertaan hanya akan diterima apabila anda memuat turun & membuat akaun menggunakan pautan di bawah

*Pengguna QalbyApp sedia ada: anda perlu melengkapkan penyertaan anda menggunakan pautan tersebut

 1. Rebut peluang untuk memenangi Tajaan Umrah ini apabila anda berkongsikan peraduan ini kepada rakan & keluarga anda

(Semakin banyak yang anda kongsi, semakin tinggi peluang anda untuk menang!)

Perjalanan Umrah

November / Disember 2023

*Tarikh sebenar Umrah akan diumumkan selepas tamat peraduan

Tempoh Peraduan

Tempoh peraduan ini bermula dari jam 12:00:00 AM pada 6 Februari 2023 dan berakhir jam 11:59:59 PM pada 31 Julai 2023.

Kelayakan Peraduan

 1. Anda seorang Muslim (kerana orang bukan Islam dilarang sama sekali memasuki Mekah).
 1. Anda adalah penduduk tetap Malaysia, Singapura atau Brunei.
 1. Anda berumur lapan belas (18) tahun dan ke atas pada tarikh permulaan Kempen.
 1. Anda mesti mengikuti semua langkah yang dinyatakan dalam QalbyApp untuk menyertai Kempen dan melengkapkan semua pendaftaran melalui pautan yang ditetapkan: https://www.qalby.io/hijrahhati.
 1. Anda perlu menyerahkan alamat e-mel yang sama yang digunakan untuk mendaftarkan akaun anda dengan QalbyApp untuk memasuki Kempen ini.
 1. Anda mesti memegang pasport yang sah atau VISA yang sah yang membolehkan anda melakukan perjalanan ke luar negara secara sah dan kembali ke pemastautin dan/atau negara masing-masing.
 1. Anda BUKAN pekerja, kontraktor bebas, pelatih, pegawai, pengarah, dan ejen Eternal Rewards (termasuk sekutu, anak syarikat, agensi pengiklanan dan kempen, pembekal, dan ahli keluarga terdekat dan/atau yang tinggal di tempat yang sama dan/atau isi rumah).
  Dengan menyertai kempen ini, peserta yang layak:  
 1. Akan bersetuju dan membenarkan data peribadinya dikumpul, diproses dan digunakan oleh QalbyApp dan anak-anak syarikatnya selaras dengan Notis Privasi QalbyApp setakat mana yang perlu untuk tujuan kempen ini termasuk untuk aktiviti-aktiviti pemasaran dan promosi. Sebagai mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, QalbyApp akan melindungi data peribadi peserta yang layak;
 1. Akan bersetuju untuk QalbyApp menerbitkan atau memaparkan nama-namanya atau gambar-gambarnya di dalam media pemasaran atau laman sesawang QalbyApp bagi kempen ini (mana-mana yang terpakai) yang dinyatakan sesuai bagi tujuan publisiti; dan
 1. Akan bersetuju terhadap keputusan QalbyApp mengenai semua perkara berkaitan dengan Kempen ini, pemilihan pemenang-pemenang dan hadiah melalui enjin cabutan automatik adalah muktamad, konklusif dan mengikat ke atas semua peserta yang layak. QalbyApp tidak bertanggungjawab untuk mengemukakan apa-apa sebab dan tiada sebarang surat-menyurat dan/atau rayuan untuk mempertikaikan keputusan yang telah dibuat oleh QalbyApp akan dilayan.

Pihak penganjur berhak untuk meminda tempoh peraduan pada bila-bila masa sahaja jika diperlukan. Semua penyertaan mesti diterima sebelum jam 2359 (waktu Malaysia) pada 31 Julai 2023.

Sebarang penyertaan yang diterima di luar tempoh peraduan tidak akan dilayan dan terbatal secara automatik.

Terma & Syarat Peraduan

 1. Kempen

 1.1 Perjalanan Umrah – Trip Umrah 5 Bintang bersama Lisa Surihani & MizzNina (“Kempen”) ini ditawarkan oleh Eternal Rewards Sdn. Bhd. (“Eternal Rewards”) yang merupakan pemilik dan pengendali QalbyApp.  

 

1.2 Dengan menyertai Kempen ini, peserta (“Anda”) bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat (“Terma Kempen”) yang dinyatakan bersama ini serta sebarang terma dan syarat lain yang mungkin terpakai kepada anda. 

 

1.3 Selain itu, dengan menyertai Kempen ini, anda bersetuju untuk menerima keputusan QalbyApp sebagai muktamad dan mengikat. Anda harus merujuk kepada QalbyApp sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, komen atau isu yang berkaitan dengan Kempen.  

 

 1. Butiran Kempen

 2.1 Tempoh 

2.1.1 Kempen ini bermula pada 12:00:00 AM pada 6hb Februari 2023, dan berakhir pada 11:59:59 malam pada 31hb Julai 2023. Penyertaan selepas 11:59:59 PM pada 31hb Julai 2023 tidak akan diterima melainkan Kempen dilanjutkan oleh QalbyApp mengikut budi bicara mutlaknya.  

 

2.2 Kelayakan 

 2.2.1 Kempen ini hanya boleh disertai dan tersedia kepada pengguna berdaftar QalbyApp (“Peserta”). 

 2.2.2 Peserta mesti memenuhi kriteria di bawah untuk layak menyertai: 

 1.  Anda seorang Muslim (kerana orang bukan Islam dilarang sama sekali memasuki Mekah). 
 2. Anda adalah penduduk tetap Malaysia, Singapura atau Brunei. 
 3. Anda berumur lapan belas (18) tahun dan ke atas pada tarikh permulaan Kempen. 
 4. Anda mesti mengikuti semua langkah yang dinyatakan dalam QalbyApp untuk menyertai Kempen dan melengkapkan semua pendaftaran melalui pautan yang ditetapkan: https://www.qalby.io/hijrahhati
 5. Anda perlu menyerahkan alamat e-mel yang sama yang digunakan untuk mendaftarkan akaun anda dengan QalbyApp untuk memasuki Kempen ini. 
 6. Anda mesti memegang pasport yang sah atau VISA yang sah yang membolehkan anda melakukan perjalanan ke luar negara secara sah dan kembali ke pemastautin dan/atau negara masing-masing. 
 7. Anda BUKAN pekerja, kontraktor bebas, pelatih, pegawai, pengarah, dan ejen Eternal Rewards (termasuk sekutu, anak syarikat, agensi pengiklanan dan kempen, pembekal, dan ahli keluarga terdekat dan/atau yang tinggal di tempat yang sama dan/atau isi rumah). 

 

2.2.3 Penyertaan dalam Kempen ini adalah secara sukarela dan tidak bertujuan untuk orang yang tinggal di kawasan yang secara khusus melarang penyertaannya di dalam Kempen ini. 

 

2.2.4 Kempen ini tertakluk kepada semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri dan tempatan yang terpakai di negara masing-masing. Penyertaan anda akan dianggap terbatal jika adalah terlarang. 

 

2.2.5 Peserta mesti memastikan bahawa mereka melengkapkan borang pendaftaran mereka dengan benar, tepat dan betul. Eternal Rewards tidak bertanggungjawab untuk maklumat palsu dan/atau salah yang diberikan oleh peserta.  

 

 1. Bagaimana Kempen berfungsi

 3.1 Kempen adalah berdasarkan sistem mata berdasarkan perkongsian Kempen yang berjaya di kongsikan dan/atau dimuatnaik di rangkaian sosial anda, di mana penyertaan adalah percuma dan Pemenang akan ditentukan melalui enjin automatik yang mengira penyertaan dan/atau mata terkumpul yang tertinggi.  

 

3.2 Kempen hanya boleh disertai dengan menghantar penyertaan menggunakan pautan yang disediakan di https://www.qalby.io/hijrahhati. Penyertaan mesti memenuhi semua kelayakan Kempen, seperti yang dinyatakan dalam Klausa 2 di atas, untuk layak menyertai. Penyertaan yang tidak lengkap atau tidak mematuhi peraturan atau spesifikasi Kempen boleh dibatalkan kelayakannya mengikut budi bicara QalbyApp. Anda mesti menyediakan semua maklumat seperti yang diminta.  

 

3.3 Setelah penyertaan berjaya, anda mungkin melihat pelbagai aktiviti di profil anda yang akan mempamerkan langkah tambahan untuk anda mengumpul mata apabila anda berkongsi Kempen melalui akaun media sosial anda. 

 

3.4 Kebarangkalian untuk menang bergantung pada bilangan perkongsian yang anda lakukan di rangkaian sosial anda. Satu (1) perkongsian yang berjaya = lima (5) mata ganjaran. 

 

3.5 Anda tidak boleh menyertai Kempen lebih dari satu kali dengan menggunakan berbagai alamat e-mel, identiti atau peranti dalam usaha untuk memintas peraturan Kempen. Jika anda menggunakan kaedah penipuan atau sebaliknya dalam cubaan untuk memintas peraturan Kempen, anda mungkin hilang kelayakan penyertaan anda di dalam Kempen ini, tertakluk kepada budi bicara QalbyApp. 

 

3.6 Selepas Tempoh Kempen tamat, dua (2) Peserta dengan mata penyertaan tertinggi akan dipilih sebagai pemenang (“Pemenang”) di bawah seliaan QalbyApp. 

 

3.7 Pemenang akan dimaklumkan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas proses pemilihan pemenang. Pemberitahuan akan dimaklumkan melalui e-mel. Eternal Rewards dan/atau QalbyApp tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan Pemenang menerima notis disebabkan oleh spam, e-mel sampah atau tetapan keselamatan lain atau untuk penyediaan maklumat hubungan yang salah atau tidak berfungsi oleh Pemenang. Jika Pemenang tidak dapat dihubungi, tidak layak, gagal menuntut Hadiah dalam tempoh tujuh (7) hari dari masa pemberitahuan Hadiah dihantar, atau gagal mengembalikan pengisytiharan dan pelepasan yang lengkap dan dilaksanakan mengikut masa yang diperlukan, Hadiah mungkin terbatal dan pemilihan Pemenang gantian akan dijalankan.  

 

3.8 Penerimaan Hadiah yang ditawarkan dalam Kempen ini oleh Pemenang adalah tertakluk kepada pematuhan mana-mana dan/atau semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri dan tempatan. Sebarang pelanggaran peraturan rasmi ini oleh Pemenang, tertakluk kepada budi bicara mutlak Eternal Rewards dan/atau QalbyApp, akan menyebabkan Pemenang hilang kelayakan sebagai pemenang, dan semua keistimewaan sebagai pemenang akan ditamatkan serta-merta.  

 

 1. Penerangan Hadiah

 4.1 Pemenang akan memenangi satu (1) perjalanan ke Mekah untuk Umrah dan ke Madinah dengan Lisa Surihani & MizzNina tertakluk kepada terma yang disebut dalam Klausa 7.5 di sini (“Hadiah”). 

 

4.2 Perjalanan hanya menempatkan satu (1) Pemenang. Pemenang boleh memilih untuk membawa satu (1) orang untuk pergi bersama namun dengan kosnya sendiri untuk serta harus dibincangkan dan dipersetujui dengan Eternal Rewards.  

 

4.3 Hadiah termasuk permohonan VISA (jika berkenaan), tiket penerbangan pergi balik, penginapan hotel, makanan (di hotel) dan pengangkutan (berdasarkan jadual yang ditentukan oleh Eternal Rewards) semasa perjalanan di Makkah dan Madinah. 

 

4.4 Hadiah ini dikendalikan oleh Qalby Travel Sdn. Bhd. yang ditaja oleh Eternal Rewards.  

 

4.5 Hadiah mesti dituntut dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam klausa 3.7.  

 

4.6 Hadiah tidak boleh ditebus dengan wang tunai.  

4.8 Hadiah tidak boleh dipindahkan kepada orang lain melainkan Pemenang telah mendapat kelulusan bertulis daripada Eternal Rewards terlebih dahulu. 

 

4.9 Keputusan QalbyApp mengenai semua perkara yang berkaitan dengan kempen, pemilihan pemenang dan hadiah melalui enjin cabutan automatik adalah muktamad, konklusif dan mengikat semua Peserta yang layak. QalbyApp tidak akan bertanggungjawab untuk memberikan sebarang sebab dan sebarang surat-menyurat dan/atau rayuan selanjutnya dalam mempertikaikan keputusan QalbyApp tidak akan dilayan.  

 

 1. Menarik diri daripada Kempen

 5.1 Penyertaan dalam Kempen ini adalah secara sukarela sepenuhnya dan Peserta boleh menarik diri daripada Kempen pada bila-bila masa dengan menghubungi QalbyApp. 

 

5.2 Jika Peserta menarik diri daripada Kempen, mereka akan kehilangan semua penyertaan yang terakru.  

 

5.3 Eternal Rewards dan/atau QalbyApp tidak akan mengembalikan semula penyertaan terakru dalam Kempen sekiranya Peserta memilih untuk menarik diri.  

 

 1. Privasi

 6.1 Dengan menyertai Kempen ini, Anda memahami dan bersetuju bahawa Eternal Rewards dan/atau QalbyApp dan sesiapa yang bertindak bagi pihak Eternal Rewards dan/atau QalbyApp atau pemegang lesen, pengganti dan penerima serah haknya masing-masing, mempunyai hak, jika dibenarkan oleh undang-undang, untuk mencetak, menerbitkan, menyiarkan, mengedar, dan menggunakan mana-mana media yang kini dikenali atau selepas ini dibangunkan, selama- lamanya dan di seluruh Dunia, tanpa had, penyertaan, nama, potret, gambar, suara, rupa, imej, kenyataan anda tentang Kempen, dan maklumat biografi untuk berita, publisiti, maklumat, perdagangan, pengiklanan, perhubungan awam dan sebarang tujuan berkaitan tanpa sebarang pampasan, notis, semakan atau persetujuan selanjutnya.  

6.2 Dengan menyertai Kempen ini, anda memberikan persetujuan anda kepada Eternal Rewards dan/atau QalbyApp di mana maklumat peribadi anda akan digunakan dengan sewajarnya. Anda hendaklah bersetuju dan memberi kebenaran untuk data peribadi anda dikumpul, diproses dan digunakan oleh QalbyApp dan anak syarikatnya mengikut Notis Privasi QalbyApp setakat yang diperlukan untuk tujuan Kempen ini termasuk untuk aktiviti pemasaran dan promosinya. Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, QalbyApp hendaklah melindungi data peribadi Peserta yang layak.  

 

 1. Pelbagai

7.1 Dengan memasukkan Kempen ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa penyertaan anda adalah karya asli kepengarangan, dan tidak melanggar hak proprietari atau harta intelek mana- mana pihak ketiga. Jika penyertaan anda melanggar hak harta intelek orang lain, anda akan hilang kelayakan mengikut budi bicara mutlak Eternal Rewards dan/atau QalbyApp. Jika kandungan penyertaan anda didakwa sebagai pelanggaran mana-mana hak proprietari atau hak proprietari intelektual mana-mana pihak ketiga, anda hendaklah, atas perbelanjaan dan kos anda sendiri, mempertahankan atau menyelesaikan tuntutan tersebut. Anda hendaklah menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Eternal Rewards dan/atau QalbyApp daripada dan terhadap sebarang guaman, prosiding, tuntutan, liabiliti, kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan, yang mungkin ditanggung, ditanggung oleh Eternal Rewards dan/atau QalbyApp. 

 

7.2 Dengan menyertai Kempen ini, anda bersetuju untuk melepaskan dan menahan Eternal Rewards dan/atau QalbyApp dan anak syarikat, sekutu, pengiklanan dan agensi kempen, rakan kongsi, wakil, ejen, pengganti, penerima serah hak, pekerja, pegawai dan pengarahnya daripada sebarang liabiliti, penyakit. , kecederaan, kematian, kerugian, litigasi, tuntutan atau kerosakan yang mungkin berlaku, secara langsung atau tidak langsung, sama ada disebabkan oleh kecuaian atau tidak, daripada (i) penyertaan peserta tersebut dalam Kempen dan/atau penerimaan, pemilikan, penggunaan, atau penyalahgunaan mana-mana hadiah atau mana-mana bahagian daripadanya; (ii) campur tangan manusia tanpa kebenaran dalam mana-mana bahagian Kempen; (iii) kesilapan elektronik atau manusia dalam pentadbiran Kempen atau pemprosesan penyertaan; (iv) sebarang jenis kesilapan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan mana-mana komputer, kabel, rangkaian, perkakasan atau perisian, atau peralatan mekanikal lain; (v) ketiadaan atau ketidakbolehcapaian mana-mana penghantaran, telefon atau perkhidmatan Internet; (vi) kesilapan percetakan; (vii) hilang, lewat, bayaran pos perlu dibayar, salah hala, atau e-mel tidak dapat dihantar dan/atau sebarang surat-menyurat.  

7.3 Setiap peruntukan Syarat Kempen ini boleh diasingkan secara individu. Jika mana-mana peruntukan adalah atau menjadi menyalahi undang-undang, tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah dalam mana-mana bidang kuasa, ia hendaklah dianggap sebagai terputus daripada Syarat Kempen ini dalam bidang kuasa yang berkaitan sehingga tahap menyalahi undang- undang, tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah itu, tetapi Syarat Kempen yang selebihnya akan tidak terjejas. Keabsahan, kesahihan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan dalam mana- mana bidang kuasa lain juga tidak akan terjejas.  

 

7.4 Syarat Kempen dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia yang sesuai, tanpa mengambil kira percanggahan doktrin undang-undang.  

 

7.5 Eternal Rewards dan/atau QalbyApp berhak untuk mengubah, meminda atau menamatkan Kempen ini, atau mana-mana aspek Kempen ini, pada bila-bila masa dan tanpa notis awal kepada anda. Eternal Rewards dan/atau QalbyApp boleh membuat perubahan pada Syarat Kempen ini dengan menyiarkan syarat yang diubah suai pada aplikasi atau tapak web kami. Kami mengesyorkan anda melawati semula Terma Kempen ini dengan kerap, dan dengan penggunaan berterusan perkhidmatan kami, anda menerima Syarat Kempen seperti yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa.  

 

7.6 Sebarang pertikaian atau situasi yang tidak dilindungi oleh Terma Kempen akan diselesaikan oleh Eternal Rewards dan/atau pengurusan QalbyApp dengan cara yang dianggap adil kepada semua pihak. Keputusan adalah muktamad dan mengikat semua pihak.  

 

7.7 Dengan menyertai Kempen ini, anda bersetuju bahawa sebarang dan semua pertikaian yang tidak dapat diselesaikan antara pihak, dan punca tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Kempen ini, akan diselesaikan secara individu, tanpa menggunakan sebarang bentuk tindakan kelas, secara eksklusif di hadapan mahkamah yang terletak di Malaysia. Selanjutnya, dalam mana-mana pertikaian sedemikian, dalam apa jua keadaan, Anda tidak dibenarkan untuk mendapatkan ganti rugi, dan dengan ini mengetepikan semua hak untuk, menghukum, ganti rugi sampingan atau berbangkit, termasuk yuran peguam yang munasabah, selain daripada perbelanjaan sebenar (iaitu kos yang berkaitan dengan menyertai Kempen). Anda selanjutnya mengetepikan semua hak untuk mendapatkan ganti rugi berganda atau meningkat.  

7.8 Kempen ini dan sebarang kewajipan yang terhutang oleh Eternal Rewards dan/atau QalbyApp menurut Terma Kempen ini akan dibatalkan atau ditarik balik daripada Peserta yang menyalahgunakan semangat atau niat Kempen ini atau yang melanggar Syarat Perkhidmatan, Dasar Privasi dan/atau mana-mana terma yang lain terma yang dikeluarkan pada QalbyApp. Eternal Rewards dan/atau QalbyApp berhak untuk membatalkan atau menamatkan perdagangan, dan untuk membatalkan atau menarik balik Kempen pada bila-bila masa sekiranya berlaku sebarang penyalahgunaan Kempen. 

 

7.9 Eternal Rewards dan/atau QalbyApp berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan, menamatkan, mengubah suai atau menggantung Kempen sekiranya virus, pepijat, campur tangan manusia yang tidak dibenarkan, penipuan atau sebab lain di luar kawalan Eternal Rewards dan/atau QalbyApp merosakkan atau menjejaskan pentadbiran, keselamatan, keadilan, atau kelakuan yang betul bagi Kempen. Dalam kes sedemikian, Eternal Rewards dan/atau QalbyApp boleh memilih pemenang daripada penyertaan layak yang diterima sebelum dan/atau selepas tindakan yang diambil oleh Eternal Rewards dan/atau QalbyApp, jika sesuai. Eternal Rewards dan/atau QalbyApp berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan mana-mana individu yang mengganggu atau cuba mengganggu proses kemasukan atau pengendalian Kempen atau aplikasi atau tapak web atau melanggar Terma & Syarat ini. Eternal Rewards dan/atau QalbyApp mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengekalkan integriti Kempen, untuk membatalkan penyertaan atas sebarang sebab, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: berbilang entri daripada pengguna yang sama daripada alamat IP yang berbeza; berbilang entri daripada komputer yang sama melebihi yang dibenarkan oleh peraturan Kempen; atau penggunaan bot, makro, skrip atau cara teknikal lain untuk masuk. Sebarang percubaan oleh peserta untuk merosakkan mana-mana laman web dengan sengaja atau menjejaskan pengendalian Kempen yang sah mungkin merupakan pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil. Sekiranya percubaan sedemikian dibuat, Eternal Rewards dan/atau QalbyApp berhak untuk mendapatkan ganti rugi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. berbilang entri daripada komputer yang sama melebihi yang dibenarkan oleh peraturan Kempen; atau penggunaan bot, makro, skrip atau cara teknikal lain untuk masuk. Sebarang percubaan oleh peserta untuk merosakkan mana-mana laman web dengan sengaja atau menjejaskan pengendalian Kempen yang sah mungkin merupakan pelanggaran undang- undang jenayah dan sivil. Sekiranya percubaan sedemikian dibuat, Eternal Rewards dan/atau QalbyApp berhak untuk mendapatkan ganti rugi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. berbilang entri daripada komputer yang sama melebihi yang dibenarkan oleh peraturan Kempen; atau penggunaan bot, makro, skrip atau cara teknikal lain untuk masuk. Sebarang percubaan oleh peserta untuk merosakkan mana-mana laman web dengan sengaja atau menjejaskan pengendalian Kempen yang sah mungkin merupakan pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil. Sekiranya percubaan sedemikian dibuat, Eternal Rewards dan/atau QalbyApp berhak untuk mendapatkan ganti rugi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.  

7.10 Kempen ini sama sekali tidak ditaja, disokong, ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn atau mana-mana rangkaian sosial lain yang digunakan untuk perkongsian Kempen. Anda memahami bahawa anda memberikan maklumat anda kepada pemilik Kempen dan bukan kepada Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn atau mana-mana rangkaian sosial lain. 

 

7.11 Dengan menyertai Kempen, Anda telah menyemak, menerima dan bersetuju secara afirmatif kepada semua terma dan syarat yang berkaitan dengan Kempen dan QalbyApp.  

 

 1. Penafian

 8.1 Maklumat mengenai aplikasi dan/atau laman web ini adalah untuk maklumat am sahaja dan disediakan tanpa mengambil kira objektif individu, keadaan kewangan, keperluan atau keadaan anda. Maklumat tersebut bukanlah tawaran atau cadangan untuk membuat sebarang pelaburan atau menggunakan sebarang strategi pelaburan. Anda harus mempertimbangkan kesesuaian maklumat dan mendapatkan nasihat profesional yang disesuaikan dengan keperluan anda sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. 

 

8.2 Maklumat tersebut dipercayai tepat dan terkini pada masa penerbitan. Walaupun semua penjagaan telah diambil dalam penyediaan untuk memastikan maklumat adalah betul, ia boleh berubah dari semasa ke semasa. Tiada representasi atau jaminan bahawa mana-mana maklumat adalah tepat atau lengkap. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, Eternal Rewards dan/atau QalbyApp serta pekerja, pegawai dan entiti berkaitannya tidak menerima sebarang liabiliti untuk kerugian yang timbul daripada sebarang pergantungan terhadap penggunaan maklumat ini.